SELAMAT DATANG DAN BERGABUNG DENGAN KAMI

BACA DAN NIKMATILAH ARTIKEL-ARTIKEL SASTRA DAN BAHASA KAMI YANG TELAH TERMUAT DI BEBERAPA MEDIA MASSA, BAIK DALAM BENTUK BAHASA JAWA MAUPUN INDONESIA!

PENYEMANGAT

KEJAR TERUS DUNIA MAYA, ENGKAU PASTI MENDAPATKAN SEGALANYA!

Rabu, 25 Maret 2009

11. NIYATE SUCI

(termuat di Panyebar Semangat No.46-15 Nopember 2008)

mas, aku pancen bojomu
nanging aja kokpenggak aku
kae lho incengen pawonku
marone panggah adhem ndhuwur tungku

wetengku?
wetenge anak-anakku?
ngelih mas, sembarangku!
+ suci, enggal mangkata!
ning aja dawa-dawa, kuwi dosa!
- ndara kakung yagene bingung!
sajake ketigane rak isih landhung
delengensemburate langit rung katon mendhung

niyate suci wis bunder
ngoyakkesenengan sing mung sak-ler
pak suci pancen kelangan bleger
mak suci trus ngupaya pawana seger
suci, wadon pinter mingar-minger
limpad lantip golek kober
keblinger nerak wewaler nrajang bebener

+ ngati-ati adhiku suci!
kabeh iki tan luput socane Illahi
- kowe wis nglilani aku mas
dosaku, kowe sing bakal ngentas

suci banjur mangkat nyangking tas
binonceng kanoman bregas jejuluk mas
wadon jati kumawani mring guru laki
susah sedhih mbrebes mili pak suci ndulu gantilane ati

Tidak ada komentar: